Kahramanmaraş ve Yöresi Kültürel Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi


KSÜ Kahramanmaraş ve Yöresi Kültür Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün; tarih, coğrafya, sanat ve edebiyat konularındaki “Kahramanmaraş Kültürü” adlı eseri yayınlandı.

Kahramanmaraş ve Yöresi Kültür Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kahramanmaraş’ın tarih, coğrafya, edebiyat, sanat konularının derlendiği “Kahramanmaraş Kültürü” adlı eseri üniversite tarafından yayınlandı.

Editörlüğünü Doç. Dr. İlyas GÖKHAN, Öğr. Gör. Mesut AKBEN ve Uzm. Kemalettin KOÇ’un yaptığı eser 527 sayfa olup Kahramanmaraş kültürü konusunda yazılmış 11 adet makaleden oluşmaktadır.

Eserde, Kahramanmaraş’ın tarihi, coğrafyası, turizmi, iktisat tarihi, mimarisi, el sanatları, şair ve yazarları üzerine akademisyenlerin yazdığı makaleler yer almaktadır.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı